top of page
Kiarash Ghasemlou

Kalp

İş Geliştirme Danışmanı

Sahip Olduğu Beceriler

Trafik Simülasyonu, Ulaşım Planlama, Toplu Taşıma, Matematiksel Model, Proje Planlaması, Yöneylem Araştırması, Modelleme, VISSIM, C++, Matlab, Trafik Mühendisliği, Trafik Yönetimi, AIMSUN

Biography | Biyografi

İslami Azar Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği okudu, Dokuz Eylül Üniversitesinde Ulaştırma Mühendisliği Bölümünde "otobüslerin Sinyalize Kavşaklar Üzerindeki Etkisinin Modellenmesi" üzerine tez yazdığı yüksek lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesinde Ulaştırma Mühendisliği Doktora eğitimini tamamladı.

2008 yılında Salmas Okullarının güçlendirilmesi ile başlayan iş deneyimi, Fanni Herfeyi Okulu Kız yurdu İnşaatı projesinde Yönetici Mühendis olarak çalışmasıyla devam etti. 2011 yılında TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) Destekli “Sürücü Davranışının Kentsel Kavşak ve Arterlerin Kapasitesi ve Performansı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi” konulu çalışmalar yaptı. 2013'te WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler'de Ulaşım Mühendisi olarak çalışmasının ardından, ISSD Elektronik'te Ulaşım Mühendisliği yaptı. 2014 2016 yılları arasında TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) destekli “Şehir içi Otobüs İşletmesinde Otobüslerin Bekleme Süresinin Modellenmesi” projesinde araştırmacı oldu. Boğaziçi Proje Mühendislik A.Ş.'de Ulaşım Mühendisi olarak 2015 - 2017 yılları arası çalıştıktan sonra WRI türkiye Sürdürülebilir Şehirler'de Entegre Taşımacılık Analisti olarak 4 ay görev aldı. ECORSY Danışmanlık ve Mühendislik Ltd. (Ecorys Türkiye)'de 9 ay Kıdemli Danışmanlık yaptıktan sonra şu an halen devam etmekte olduğu Boğaziçi Proje Mühendislik A.Ş.'de Danışman olarak çalışmaktadır.

Videography

bottom of page