top of page
Buğra İşgüzar

Kalp

Yazılımcı

Sahip Olduğu Beceriler

Biography | Biyografi

Videography

bottom of page