top of page
Ali Oğuz

Kalp

Kurucu Ortak | Promakim
Kurucu Ortak | Renkligaraj
İşletme ve Yönetim
Ekonomi Yüksek Lisans

Sahip Olduğu Beceriler

Ekip Liderliği, Yönetim, Liderlik, eTicaret, 3B Baskı, Satış Yönetimi, Hızlı Prototipleme, İş Geliştirme, Stratejik İletişim

Biography | Biyografi

Videography

bottom of page