top of page
Ali Gökkurt

Kalp

Akademisyen | Özyeğin Üniversitesi
Endüstriyel Tasarımcı

Sahip Olduğu Beceriler

Ürün Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Rhinoceros, Eskiz, Tasarım Stratejisi, Hızlı Prototipleme, 3B Görselleştirme, 3B Modelleme, Modelleme, Model Yapımı, Render, UX Design, CAD, Solidworks, AutoCAD, Photoshop, ProEngineer, Adobe Photoshop, Design Thinking

Biography | Biyografi

Videography

bottom of page