top of page

Topluluk Önünde Konuşma

Katılımcı Sayısı:

Talebe Endeksli

Süre:

Talebe Endeksli

Yöntem:

Seminer, Webinar, Atölye, Eğitim, Ders

Nitelikleri:

İletişim

Talebe Endeksli

Öğreten

Talebe Endeksli

+90 (506) 311 91 08

Bu hizmet Öğrenenler Komünitesinin alanında uzman Öğretenleri tarafından verilmektedir. Bazı eğitimlerde olduğu gibi sabir bir Öğreten yoktur. Öğrenenler tek müfredat sistemini savunur. Tüm Öğretenler içeriği sürekli zenginleştirir. Alınan hizmet yetkin öğretenlerimiz arasından kurumun bulunduğu konuma, talep edilen eğitim diline, müsaitlik durumuna...vb kriterlere göre optimize edilir ve en doğru Öğreten görevlendirilir.

Nedir?

Kitlelere fikirlerinizi vokal olarak duyurmak için gerekli temel konuşma, hitabet ve iletişim becerilerinin aktarılması, teknolojik araçlardan ve kolaylaştırıcı yöntemlerden yararlanarak verimin artırılması.

Nasıl?

Etkinliğe özel konuşma tasarımı, kopya kağıdı, nefes egzersizleri, okuma, diksiyon, hitabet, topluluk önü çalışmaları, seyirciyi motive etme, interaktif konuşma, giyim, dil, üslup ve tüm temel gereksinimler.

Niçin?

Arkadaş ortamındaki rahatlık, kalabalık ve yabancı bir ortamda kaybolabilir. Kitleyi tanıma, etkileşim, interaktif konuşma, hitabet gibi becerileri edinerek ipleri kontrolünüze alabilirsiniz.

bottom of page