top of page

Tasarım Odaklı Düşünme

Katılımcı Sayısı:

Talebe Endeksli

Süre:

Talebe Endeksli

Yöntem:

Seminer, Webinar, Atölye, Eğitim, Ders

Nitelikleri:

Çözüm

Talebe Endeksli

Öğreten

Talebe Endeksli

+90 (506) 311 91 08

Bu hizmet Öğrenenler Komünitesinin alanında uzman Öğretenleri tarafından verilmektedir. Bazı eğitimlerde olduğu gibi sabir bir Öğreten yoktur. Öğrenenler tek müfredat sistemini savunur. Tüm Öğretenler içeriği sürekli zenginleştirir. Alınan hizmet yetkin öğretenlerimiz arasından kurumun bulunduğu konuma, talep edilen eğitim diline, müsaitlik durumuna...vb kriterlere göre optimize edilir ve en doğru Öğreten görevlendirilir.

Nedir?

Tasarım Odaklı Düşünme; tasarımcıların benzer süreçlerden geçtiklerinin fark edilmesi üzerine tanımlanmış bir metodolojidir.

Nasıl?

Bir “persona” tanımlayıp, onun için empati kurup, problemi yeniden tanımlayarak asıl ihtiyacı keşfederiz ve fikirler ortaya çıkarıp, yap-tasarla-yap sistemi ile prototipler ve test ederiz.

Niçin?

Herhangi bir fikri, ürünü ortaya çıkarmak, iyileştirmek ve hatta bazen problem çözüp, fikir üretebilmek için kullanılır.

bottom of page