top of page

Takım Kurma

Katılımcı Sayısı:

Talebe Endeksli

Süre:

Talebe Endeksli

Yöntem:

Seminer, Webinar, Atölye, Eğitim, Ders

Nitelikleri:

Takım

Talebe Endeksli

Öğreten

Talebe Endeksli

+90 (506) 311 91 08

Bu hizmet Öğrenenler Komünitesinin alanında uzman Öğretenleri tarafından verilmektedir. Bazı eğitimlerde olduğu gibi sabir bir Öğreten yoktur. Öğrenenler tek müfredat sistemini savunur. Tüm Öğretenler içeriği sürekli zenginleştirir. Alınan hizmet yetkin öğretenlerimiz arasından kurumun bulunduğu konuma, talep edilen eğitim diline, müsaitlik durumuna...vb kriterlere göre optimize edilir ve en doğru Öğreten görevlendirilir.

Nedir?

Kurumdaki bireylerin birlikte çalışabilmesi için gerekli buz kırma, enerji veren aktiviteler ve takım olabilmeyi artıran etkinlikleri içerir, kolektif olarak öğrenme, öğretme, üretme ve çalışma becerilerinizi geliştirir.

Nasıl?

Buz kırma, enerji veren ve takım kurma etkinlikleri hakkında bilgi verdikten sonra, oyun metrikleri ile oyunlaştırmaların tasarlanması, kaçış oyunu ve hazine avı gibi interaktif eğlencelerin işe entegrasyonu

Niçin?

Yeni bir ortamda ice breaking (buz kırma), kolektif bilinç için team building (takım kurma) ve sıkıldığımızda energizer (enerji veren) aktivitelere ihtiyaç duyarız. Her türlü mekanda, yakından ya da uzaktan

bottom of page