top of page

Kurumsalabilirlik

Katılımcı Sayısı:

Talebe Endeksli

Süre:

Talebe Endeksli

Yöntem:

Seminer, Webinar, Atölye, Eğitim, Ders

Nitelikleri:

Kurumsal

Talebe Endeksli

Öğreten

Talebe Endeksli

+90 (506) 311 91 08

Bu hizmet Öğrenenler Komünitesinin alanında uzman Öğretenleri tarafından verilmektedir. Bazı eğitimlerde olduğu gibi sabir bir Öğreten yoktur. Öğrenenler tek müfredat sistemini savunur. Tüm Öğretenler içeriği sürekli zenginleştirir. Alınan hizmet yetkin öğretenlerimiz arasından kurumun bulunduğu konuma, talep edilen eğitim diline, müsaitlik durumuna...vb kriterlere göre optimize edilir ve en doğru Öğreten görevlendirilir.

Nedir?

Her kurumun bir marka dili ve temsiliyet adabı vardır. Bu giyim, renk, dil, davranış...vb her şey olabilir. Kısaca; kurum adab-ı muaşereti deriz.

Nasıl?

Kurum kültürünün, markanın ve yazılı olmayan kuralların öğrenilmesi ve çalışanlara çeşitli dramalarla aktarılması.

Niçin?

Bir spor giyim mağazasında takım elbise elbette farklı olurdu. Ya da akademik bir ortamda sokak dili. Bu sebeple her kurum ademi merkeziyetçi bir şekilde, kendi adab-ı muaşeretini uygulayabilir.

bottom of page