top of page

İkna ve Müzakere

Katılımcı Sayısı:

Talebe Endeksli

Süre:

Talebe Endeksli

Yöntem:

Seminer, Webinar, Atölye, Eğitim, Ders

Nitelikleri:

Çözüm

Talebe Endeksli

Öğreten

Talebe Endeksli

+90 (506) 311 91 08

Bu hizmet Öğrenenler Komünitesinin alanında uzman Öğretenleri tarafından verilmektedir. Bazı eğitimlerde olduğu gibi sabir bir Öğreten yoktur. Öğrenenler tek müfredat sistemini savunur. Tüm Öğretenler içeriği sürekli zenginleştirir. Alınan hizmet yetkin öğretenlerimiz arasından kurumun bulunduğu konuma, talep edilen eğitim diline, müsaitlik durumuna...vb kriterlere göre optimize edilir ve en doğru Öğreten görevlendirilir.

Nedir?

Tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkarır. İnsanları ikna etmenin ve müzakerenin yöntemlerini uygulayarak inadın ve küçük pürüzlerin önüne geçebilirsiniz. Pratik kazanılır, mühim olan metodoloji.

Nasıl?

İkna ve müzakere için gerekli akıl oyunlarını, unsurları, sorunların kaynağını ve çözümlerin yöntemlerini, gerekli metodolojiyi, kaçınılması gereken kelimeleri, sihirli cümleleri öğreneceğiz.

Niçin?

Dünya kadar insan, dünya kadar düşünce vardır. Fakat insanları kendi düşüncenize ikna edebilir, müzakere ortamı yaratabilirsiniz. İnsan çok fazla değişkeni olan, zor görünen ama kontrol edilebilir bir canlıdır.

bottom of page