top of page

Doğru Karar Verme

Katılımcı Sayısı:

Talebe Endeksli

Süre:

Talebe Endeksli

Yöntem:

Seminer, Webinar, Atölye, Eğitim, Ders

Nitelikleri:

Çözüm

Talebe Endeksli

Öğreten

Talebe Endeksli

+90 (506) 311 91 08

Bu hizmet Öğrenenler Komünitesinin alanında uzman Öğretenleri tarafından verilmektedir. Bazı eğitimlerde olduğu gibi sabir bir Öğreten yoktur. Öğrenenler tek müfredat sistemini savunur. Tüm Öğretenler içeriği sürekli zenginleştirir. Alınan hizmet yetkin öğretenlerimiz arasından kurumun bulunduğu konuma, talep edilen eğitim diline, müsaitlik durumuna...vb kriterlere göre optimize edilir ve en doğru Öğreten görevlendirilir.

Nedir?

Her hamlenin bir de etkisi vardır, attığımız adımların göreceğimiz sonuçları istediğimiz sonuçlarla ne kadar örtüşüyor bunu ön görebilmek için gerekli metodolojiyi aktaracağız, algoritmayı kuracağız.

Nasıl?

Genelde her sorun daha önce yaşanmıştır, her soruna da bir çözüm mutlaka bulunmuştur. En az zararla kurtulabilmek için karar verememe sorununu bizi daha büyük zararlardan kurtarması için öğreneceğiz.

Niçin?

Hayat kararlar ile inşa edilir. Eğer bir metodoloji, algoritma kurarsanız her seferinde harcanan zamanı azaltabilir, verimliliğini artırabilirsiniz. Kurum için en doğru olan kararları herhangi bir çalışan alabilirsin.

bottom of page