top of page

Doğaçlama

Katılımcı Sayısı:

Talebe Endeksli

Süre:

Talebe Endeksli

Yöntem:

Seminer, Webinar, Atölye, Eğitim, Ders

Nitelikleri:

İletişim

Talebe Endeksli

Öğreten

Talebe Endeksli

+90 (506) 311 91 08

Bu hizmet Öğrenenler Komünitesinin alanında uzman Öğretenleri tarafından verilmektedir. Bazı eğitimlerde olduğu gibi sabir bir Öğreten yoktur. Öğrenenler tek müfredat sistemini savunur. Tüm Öğretenler içeriği sürekli zenginleştirir. Alınan hizmet yetkin öğretenlerimiz arasından kurumun bulunduğu konuma, talep edilen eğitim diline, müsaitlik durumuna...vb kriterlere göre optimize edilir ve en doğru Öğreten görevlendirilir.

Nedir?

Plansızlık durumlarında acil eylem planlarının hayata geçirilmesi, anında yaratıcılık için gerekli temel gereksinimler ve interaktif şekilde seyirciden alınan cevaplara göre akışın algoritmasının yönetilmesi.

Nasıl?

Üretme, anında üretebilme, havuz oluşturma, kriz anları, sakinliğin korunması, B Planı, C…Z planı, inisiyatif kullanma, empati, uyum, kitle tanıma, akış, hikaye oluşturma ve doğaçlamanın tüm bileşenleri.

Niçin?

Baskı altında planlar suya düşer, ezberler unutulur ve şartlar değişebilir. Böyle zor anlarda doğaçlama yapabilmek ve interaktif ilişkiler kurmak günü bazen yılı hatta işi kurtarabilir.

bottom of page