top of page

Disiplinler Üstücülük

Katılımcı Sayısı:

Talebe Endeksli

Süre:

Talebe Endeksli

Yöntem:

Seminer, Webinar, Atölye, Eğitim, Ders

Nitelikleri:

Kurumsal

Talebe Endeksli

Öğreten

Talebe Endeksli

+90 (506) 311 91 08

Bu hizmet Öğrenenler Komünitesinin alanında uzman Öğretenleri tarafından verilmektedir. Bazı eğitimlerde olduğu gibi sabir bir Öğreten yoktur. Öğrenenler tek müfredat sistemini savunur. Tüm Öğretenler içeriği sürekli zenginleştirir. Alınan hizmet yetkin öğretenlerimiz arasından kurumun bulunduğu konuma, talep edilen eğitim diline, müsaitlik durumuna...vb kriterlere göre optimize edilir ve en doğru Öğreten görevlendirilir.

Nedir?

Tek bir amaç için bütün disiplinleri nasıl bir araya getireceğinizi, farklı becerilere sahip çalışanlarınızı bir araya getirerek kapasitenizin kat kat üstüne çıkabileceğinizi gösterir. 2 ile 2’nin toplamı bazen 4’ten fazladır.

Nasıl?

Fordist, Taylorist sistem yerine bütün disiplinlerin tek bir amaç için bir araya geldiği disiplinler üstü sistemi anlayacağız. Böylelikle olaylara tek açıdan bakıp göremediğimiz kısımları gözümüzde büyütmeyeceğiz.

Niçin?

Disiplinlerin kesişmesi “interdisiplin”, çoklu halde kullanılması da “multidisiplin”dir. Disiplinler üstücülük “transdisciplinary” tüm disiplinlerin tek bir amaç için iç içe geçmesi, bütünleşmesidir.

bottom of page