top of page

Büyük Resim

Katılımcı Sayısı:

Talebe Endeksli

Süre:

Talebe Endeksli

Yöntem:

Seminer, Webinar, Atölye, Eğitim, Ders

Nitelikleri:

Takım

Talebe Endeksli

Öğreten

Talebe Endeksli

+90 (506) 311 91 08

Bu hizmet Öğrenenler Komünitesinin alanında uzman Öğretenleri tarafından verilmektedir. Bazı eğitimlerde olduğu gibi sabir bir Öğreten yoktur. Öğrenenler tek müfredat sistemini savunur. Tüm Öğretenler içeriği sürekli zenginleştirir. Alınan hizmet yetkin öğretenlerimiz arasından kurumun bulunduğu konuma, talep edilen eğitim diline, müsaitlik durumuna...vb kriterlere göre optimize edilir ve en doğru Öğreten görevlendirilir.

Nedir?

Kurum çalışanlarının kendi işlerine odaklanmaktan büyük resmi kaçırması, vizyon ve misyonu unutması üzerine kurumun geçmişte, şimdiki anda ve gelecekte ne durumda olabileceğini görmesini sağlar.

Nasıl?

Şirketin değerlerini anlayabilmek için her bir personelin kendi düşeni yapıp sonucu görmesini sağlayacağımız bu etkinlikte aynı zamanda geçmiş, şimdi ve gelecek hakkında da büyük resmi görebileceğiz.

Niçin?

Kuruma bağlılığı artırıp, vizyonu, misyonu ve değerlerinizi anlatmak isterseniz etkinlikte, geçmişi, şimdiyi ve gelecekte sizin ve rakiplerinizin durumunu öğrenebileceğiniz büyük resminize bakabiliyorsunuz.

bottom of page