top of page

Kurumsal Eğitim co.

"Sizi", "yaptığınız işi", "ekibinizi" ve "aidiyet duygunuzu" geliştirir.

Eğitim Kataloğumuza Ulaşmak İçin;

4 Odağımız

4 Ana Problemi Çözerek Sizi Geliştiriyoruz

Çalışanlarınızı Geliştiriyoruz

Dünyadaki tüm insanların sahip olması gereken evrensel değerlerin yanı sıra, kişinin kendisini en yüksek verimle kullanabilmesi için gerekli bilgileri kazandırıyoruz.

İş Yapma Becerilerini Geliştiriyoruz

Her çalışanın alanından bağımsız sahip olması gereken çalışma becerileri ve kurumun bir rolünü üstlenirken sahip olunması gereken alan becerilerini kazandırıyoruz.

Ekip Olabilmelerini Geliştiriyoruz

Kalabalık bireysellikten kurtaran, ortak bir hedef için çalışan disiplinlerüstü topluluklar inşa ediyor ve ekip olabilme becerileri kazandırıyoruz.

Aidiyet Duygularını Geliştiriyoruz

Her çalışanın bağlı olduğu kuruma ve iş arkadaşlarına aidiyet kurması ya da geliştirebilmesi için eğitimler ve etkinlikler gerçekleştiriyoruz.

Korsan Üniversite  Öğrenenler modelinin kurumlara özel halidir.

Yeter bu kadar eğitim, şimdi öğrenme zamanı!

Milyonlarca insanı kontrol edebilmek için tüm eğitim sistemleri insanı değiştirip tek tipleştirmeye çalışıyor. Oysa Öğrenenler Öğrenme Modeli ile sizi farklı kılan noktalara odaklanır, size uygun bir gelişim sunarız. Aynı bilgilere denk gelmenize rağmen; kendinizi keşfeder, öğrenir, tanır, yönetebilir, geliştirir ve gerçekleştirebilirsiniz. Kimsenin kopyası olmayın, kendiniz olun.

Fordist ve Taylorist anlayış yerine kendinizi en verimli şekilde kullanabilmeniz için, en zor konuları bile herkesin öğrenebileceği mikro becerilere indirgedik. Kendi öğrenme hızınızda, oyunlaştırmalarla, eğlenerek, alanında uzman öğretenlerimizden, teoriye boğulmadan, gerçek hayatta uygulayabileceğiniz şekilde öğrenebilmek mümkün.

Blog

Sizi ve işinizi en üst sürümünüze ulaştıracak yazılarımıza göz atın.

ogrenenler-dunbargif.gif
“Bir araya gelmek, bir başlangıçtır.
Bir arada bulunmak, bir gelişmedir. 
Beraber çalışabilmek ise; başarıdır.”

Henry Ford

Sizi güncelleyelim

Kurumsal Öğrenenlerimizden olup Korsan Üniversite ağımıza katılın. Sizi gelişmelerden haberdar edelim.

Kaydınız alındı. Hoşgeldiniz!

bottom of page